Karar Verip Uygulamaya Geçmek

Eğer;
“Öyle davranmalısın ki, eyleminin kuralı iraden tarafından tümel bir yasa durumuna getirilebilsin. İyi açıklanmış bir mesele, yarı yarıya halledilmiş demektir. Bir defa karar verilip uygulanması icap etti mi, sonucu hakkında her türlü sorumluluğu ve merakı unutun. Üzüntü ile mücadele etmeyi bilmeyen iş adamları genç ölürler. Bedbaht olmanın sırrı, mesut muyum değil miyim diye merak edecek vakti bulmaktan ibarettir.” diyorsan,

SENDEN ADAM OLUR.

 

Eğer
Hayat çok kısa olduğu için değeri büyüktür. Bir adam bütün gün ne düşünüyorsa, o adam olur. İnsanı en çok inciten olaylar değil; olaylar hakkındaki fikridir. Öfkeli bir insan daima zehir ile doludur. Elimizde olan şeyleri nadiren düşünürüz; eksik olanları ise daima... İnsanın gerçek doğasını ya da özünü bulmak için, her şeyden önce onun varlığından tüm dış ve rastlantısal özellikleri kaldırmamız gerekir.” diyorsan,
SENDEN ADAM OLUR.
 

Eğer;
“Bir canlı varlığın bir an içindeki durumunu, onun geçmişini göz önüne almadan ve bir geçit noktası olan şimdiyi, geleceğe başvurmadan betimleyemeyiz. İyi kavranan şeyler açık seçik söylenir. Asıl deli, gizeme dalan değil, daldıktan sonra çıkmayı reddedendir. Yirmi yaşındaki bir insan, dünyayı değiştirmek ister. Yetmiş yaşına gelince, yine dünyayı değiştirmek ister, ama yapamayacağını bilir. Doğruluk, sonsuzluğun güneşidir, nasıl olsa doğar. Gençler gruplar halinde, yetişkinler ikişer ikişer, ihtiyarlar ise teker teker yürür. Hepimiz geleceği iyi hesap etmeliyiz; çünkü ömrümüzün geri kalan kısmı gelecekte geçecektir. Yanlış sayısız şekillere girebilir; doğru ise yalnız bir türlü olabilir.” diyorsan,
SENDEN ADAM OLUR.
 
 
Eğer;
“Hayatı seviyorsanız zamanınızı boşa geçirmeyin; çünkü zaman hayatın ta kendisidir. Bilge gibi düşün, herkes gibi konuş. Aynaya pek çok bakan, kusurlarını pek az görür. İnsan kendisinden hareketle, hem herkes için hem de yaşayabilmek için çok fazla zenginliğe sahip olmak zorundadır. Garip genç adamlar, sadece ustanın yapabildiği en zor ve yüceyi taklit etmek zorunda olduklarına inanıyorlar, bunun nasıl zor ve tehlikeli olduğunu ve bundan dolayı birçok mükemmel yeteneklerinin kaybolacağını bilmeleri gerekirken...” diyorsan,
SENDEN ADAM OLUR.
 

Senden Adam Olur Blog

 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder