Kendini Yönetme Becerisine Sahip misin?


Eğer;
“Gençken bilgi ağacını dikmezsek, ihtiyarlığımızda gölgesinde barınacak ağacımız olmayacaktır. Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar, hürriyete layık değildir. Ben bilmediğimi bildiğim için, öteki insanlardan akıllıyım. Bencil insan, tek başına kalmış meyvesiz bir ağaç gibi kurur, gider. Bencillik dostluğun zehridir. Beni isterseniz dövün, ama bırakın istediğim gibi güleyim.” diyorsan, zamanını iyi değerlendirerek, henüz kuvvetin ve heyecanın yerindeyken kendini denizlerin derinliğine bırakmaktan korkmuyor ve gelecek günlerde yaşlılığın yorgunluğundan kendine payanda yapabileceğin yatırımlara yöneliyorsan, başka insanlara değer verip dostluğun ve arkadaşlığın önemini kavrıyorsan,
SENDEN ADAM OLUR.


Eğer;
“Beşikten mezara kadar bilim öğrenin. Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz. Bilginlerle beraber düşünmeli, halkla birlikte hareket etmelidir. Bilim ve sanat bütün dünyanın malıdır, milletlerin sınırlarını tanımaz. Bilimsiz şiir, temelsiz duvara benzer. Bir düşünce bir ateşten daha çok ileriyi ısıtabilir.” diyorsan, bilgiyi yüceltiyor ve bilginin başarıya giden yolu açtığını hissediyorsan, öğrenmenin, zafer için atılan ilk adım olduğunun farkındaysan, bilginin seni herkesten daha farklı yapacağını görüyorsan,
SENDEN ADAM OLUR.


Eğer;
Bir gencin hata yapmasını önlersen, onun kararlarını da kendi kendine vermesini önlemiş olursun. Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir. Bir insanın tek başına mutlu olması, utanılacak bir şeydir. Bir iş yapmak için neden yarını bekliyorsun? Bugün de dünün bir yarını değil midir?” diyorsan ve bu sözlerden çıkarttığın anlamları kendi hayatında da uygulayarak hata yapmaktan çekinmiyor ve yeniden denemekten usanmıyorsan, davranışlarında asil olmayı seçiyor ve kendini kibre kaptırmıyorsan, işlerinde tez ve zamanında davranmakla tanınıyorsan,
SENDEN ADAM OLUR.


Eğer;
“En büyük acı, acıtmaz olmuş zincirlerin acısıdır; köleliği kabul etmenin, başkaldırmaktan vazgeçmenin acısıdır. En büyük cezaevi, cahil bir insanın kafasının içidir. En kudretli insan, kendisine hakim olandır. En sürekli aşk, karşılıklı olmayan aşktır. En tehlike insanlar, yarı deliler ve yarım akıllılardır. En verimli yağmur, alın teridir.” diyenlerden biriysen, zamanın ve diğer insanların dayatmalarından kurtulmuşsan, kendini yönetme becerilerine sahipsen, kimlerden dost, kimlerden düşman olur biliyorsan, insanları seçmenin sırlarını öğrenmişsen,
SENDEN ADAM OLUR.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder